Om netteressursen | Lag din egen digitale fortelling | Veiledning lærere | Arbeidsoppgaver

Om nettressursen

www.grabowski.no er en læringsressurs, primært rettet mot elever i ungdoms- og videregående skole. Den inneholder en samling av primære og sekundære kilder - historiske dokumenter, bilder, og lyd – hentet fra en rekke arkiver i inn- og utland. Hver kilde utgjør en ”puslespillbrikke” til historien om fange nr. 424 i den tyske SS-leiren Falstad - den jødiske kantoren Josef Grabowski.
Nettressursen er del av et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt i regi av Stiftelsen Falstadsenteret og Jødisk Museum Trondheim. Ressursen er utviklet parallelt med en utstilling og et undervisningsprogram på Falstadsenteret våren 2010.

Bruk av nettressursen

I nettressursen er kildene til Josef Grabowskis historie organisert etter hvilket arkiv de er funnet i. Vi inviterer besøkende til å gjøre deg kjent med kildene, og forsøke å pusle sammen historien bit for bit: Hvem var Josef Grabowski? Og hva er hans historie? Ved hjelp av tidslinjen kan man studere hvordan hendelser i Grabowskis liv forholder seg til historiske hendelser på nasjonalt og internasjonalt plan.
Kopier av originalkildene kan lastes ned fra nettressursen og brukes i elevpresentasjoner. Her finnes også forslag til arbeidsoppgaver og refleksjonsoppgaver med utgangspunkt i kildene, og en veiledning til hvordan man kan bruke kildene i sin egen digitale fortelling. I veiledningen for lærere gir vi tips til hvordan nettressursen kan tas i bruk i undervisning.

Delta på blogg

Ved siden av nettressursen har Falstadsenteret opprettet en egen blogg for prosjektet om Josef Grabowski: www.josefgrabowski.blogspot.com. Denne bloggen følger undervisningsprogrammet på senteret våren 2010, og vil etter hvert fylles med elevarbeider og innlegg av pedagogene. Her finnes også tips til relevante bøker og andre nyttige lenker.
Vi inviterer elever, lærere og andre interesserte til å poste sine kommentarer og spørsmål.

Musikken på nettressursen er hentet fra CD’en Grabowski (UpNorth Discs 2009).
Nettressursen er utviklet av Stiftelsen Falstadsenteret, og designet og produsert av Massive Rhino.

Relaterte nettadresser

www.falstadsenteret.no
www.josefgrabowski.blogspot.com


Last ned veiledningen som pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lag din egen digitale fortelling

Fra dette nettstedet kan du laste ned materiale som du kan bruke til å lage din egen digitale fortelling (en minifilm på maks 5 minutter) om Josef Grabowski. For å gjøre det trenger du verktøyet Windows Movie Maker eller tilsvarende filmredigeringsprogram. Et alternativ for Linux-brukere er OpenShot Video Editor.

Finn mer informasjon og inspirasjon hos Jazzmontør (www.jazzmontor.no)
En rekke eksempler på digitale fortellinger finnes også på nettstedet www.digitaltfortalt.no

Slik finner du Windows Movie Maker

 1. Trykk på Start nederst i venstre hjørne. Velg Programmer og se om det dukker opp på menyen der.
 2. Hvis du ikke finne programmet under Start-menyen, velg Tilbehør og se om det finnes på menyen der. Finner du det fortsatt ikke kan det være det ligger under Spill.
 3. Om du etter disse forsøkene fremdeles ikke har funnet programmet, går du tilbake til Start, velger Søk, deretter Etter filer og mapper. Klikk på Alle filer og mapper, skriv inn ”movie maker, velg maskinen din som søkeområde, og start søket ditt.

 

Slik kommer du i gang

 1. Bruk tid på å gjøre deg kjent med kildene som finnes på nettstedet. Du kan bruke tidslinjen for å se hvordan hendelsene i Grabowskis liv forholder seg til hendelser på nasjonalt og internasjonalt plan. Bruk også litteratur om emnet. På Falstadsenterets blogg www.josefgrabowski.blogspot.com finnes en liste over anbefalte bøker.
 2. Finn ut hva du ønsker å fortelle: hva er hovedideen din? Hvordan vil du avgrense og vinkle din historie?
 3. Jobb deretter fram et godt manus. Et manus til en digital fortelling på 5 minutter skal være på maks 400 ord. Tenk over hvordan du best kan organisere teksten, med innledning, hoveddel og avslutning. Dersom teksten skal leses inn som voice over er det lurt å holde et muntlig språk i manus.
 4. Allerede mens du arbeider fram manuset kan du planlegge hvilke bilder, lydeffekter eller andre elementer som kan brukes sammen med tekst eller tale for å gjøre fortellingen din levende. Fra denne nettressursen kan du laste ned bilder av originalkilder (fotografier og dokumenter, og enkelte lydklipp). Du kan også supplere med andre bilder, musikk og effekter, Men husk at veldig mye av det du finner på nett er rettighetsbelagt. Søker du på internett kan du se etter CC-lisensiert materiale (Creative Commons). Materiale som er lagt ut under CC-lisens, er det ok å bruke til ikke-kommersielle formål. Les mer om dette under ”Vis fram fortellingen din!”
 5. Hold orden i sysakene! Når du skal sette i gang med å produsere den digitale fortellingen er det viktig at filene du skal bruke er ordnet i en ryddig mappestruktur på pc’en.. Opprett en egen prosjektmappe på skrivebordet, og legg bilder, lyd, tekst osv. i hver sine undermapper.

Slik bruker du materiale fra nettressursen

 1. Ved å navigere rundt i nettressursen, kan du studere originalkilder som vitner om Josef Grabowskis historie. Hver kilde finnes som en bildefil, som du kan laste ned til maskinen din og bruke i den digitale fortellingen. Alle kildene som finnes på nettressursen kan fritt brukes til ikke-kommersielle formål.
 2. Ikke alle kildene er like lette å tyde i sin originale form. Gammel håndskrift og fremmede språk kan by på problemer. Derfor finnes det ved siden av originalkilden også avskrifter og oversettelser.
 3. Materialet som finnes på denne nettressursen er hentet fra en rekke ulike arkiv. Når du velger å bruke en kilde, er det viktig at du refererer til det arkivet hvor originalen befinner seg. I nettressursen finner du kildereferanse under bildet av originalen. Les mer om hvordan du refererer under ”Vis fram fortellingen din!”.

Slik bruker du Windows Movie Maker

 1. Åpne Windows Movie Maker og velg Nytt prosjekt fra Fil-menyen. Gi prosjektet et navn og lagre det på maskinen din.
 2. Last opp filene du skal bruke: klikk på Importer medier og hent opp filene fra maskinen din.
 3. Les inn eller last opp lyd: Lydspor kan lastes opp på samme måte som bildene. Voice over kan også leses direkte inn i Movie Maker dersom du har en mikrofon å kople til pc’en. Velg da Lydkommentar til tidslinje under Verktøy-menyen. Det enkleste for mange er kanskje likevel å gjøre opptaket med annet utstyr (for eksempel en mp3-spiller med opptaksfunksjon).
 4. Når du har importert materialet du skal bruke til prosjektfilen på Movie Maker er du klar for å sette sammen den digitale fortellingen din. Husk å lagre ofte underveis!
 5. Den digitale fortellingen komponeres ved å dra filene fra samlingen din i øverste felt av vinduet, til tidslinjen under. Start med å legge inn lydsporet med voice over i feltet Lyd/musikk. Deretter legger du bilder i feltet Video.
 6. Rediger: Juster rekkefølge og lengde på bildene for å tilpasse lydsporet. Velg effekter og overganger fra Verktøy-menyen, og legg til zoom-funksjoner, panorering, glidende overganger osv, som du ønsker. Prøv deg fram – her er det mange muligheter!
 7. Legg til tekst: velg titler og rulletekster fra Verktøy-menyen, for å legge til filmtittel, eventuelle tekster underveis og rulletekst. I rulleteksten bør det komme fram hvor du har hentet kildene fra. Les mer om dette under ”Vis fram fortellingen din”.
 8. Bruk avspillingsfunksjonen til høyre i vinduet underveis i arbeidet. Når du er fornøyd med fortellingen din lagrer du prosjektet en siste gang, før du velger Publiser film på Fil-menyen. Herfra kan du lagre fortellingen din som filmfil på datamaskinen.

Vis fram fortellingen din!

 • Halve moroa med å lage en digital fortelling er jo å få lov til å vise den fram for andre. Organiser framvisning for medelever, familie, venner, eller legg produktet ut på internett. Send også gjerne fortellingen din til Falstadsenteret, som kan legge den ut på bloggen www.josefgrabowski.blogspot.com
 • Når produkter skal offentliggjøres på nett er det svært viktig at du er nøye både med kildereferanser og rettighetsklarering. Lag alltid et punkt med Kilder hentet fra… i rulleteksten. Dersom du har brukt bilder eller annet materiale som kan være rettighetsbelagt (dvs som andre har rettigheter til og som ikke er gjort tilgjengelig under lisensen CC - Creative Commons) kan du ikke uten videre legge produktet ut på nett. Dette gjelder for eksempel musikkutgivelser. Det enkleste er om du konsekvent bruker materiale som er fritt tilgjengelig for ikke-kommersiell bruk. Kildene i nettressursen kan fritt brukes til dette formålet. Du kan dessuten søke etter annet CC-lisensiert materiale på nett. Se f.eks. www.creativecommons.no.

Last ned veiledningen som pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veiledning til lærere

www.grabowski.no er en læringsressurs primært rettet mot elever i ungdoms- og videregående skoler. Nettstedet er utviklet av Falstadsenteret i sammenheng med et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i historien til fange nr. 424 i den tyske SS-leiren Falstad, Josef Grabowski. Ved hjelp av nettstedet kan dette undervisningsopplegget tas i bruk i skolesammenheng.

Nettressursen byr på kopier og avskrifter av primærkilder knyttet til Josef Grabowskis liv, samt korte informative tekster om relevante historiske hendelser på nasjonalt og internasjonalt plan. Under ”Oppgaver” [lenke] gir vi forslag til hvordan elevene kan arbeide med kildene, hvordan de kan bearbeide dem i egne sluttprodukter, og hvordan dette arbeidet kan danne utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Vi oppfordrer også elever og lærere til å delta på prosjektets egen blogg, som følger undervisningsopplegget på Falstadsenteret fra våren 2010.

Læreren har en sentral rolle i bruk av nettressursen både når det gjelder forarbeid, gjennomføring av oppgaver og etterarbeid. I lenkene under gir vi forslag til hvordan lærere kan innlemme arbeidet med nettressursen i sin undervisning.

 1. Kompetansemål og metode
 2. Forarbeid
 3. Gjennomføring av arbeidsoppgaver
 4. Etterarbeid og refleksjon
 5. Delta på blogg 

Kompetansemål og metode

Undervisningsopplegget tar sikte på å formidle kunnskap om eksklusjonsprosessene som førte fram mot holocaust - folkemordet på Europas jøder under andre verdenskrig. Det skal styrke elevenes historiebevissthet og fremme forståelse for sammenhenger mellom historiens ulike nivåer og mellom fortid, nåtid og fremtid. Sist men ikke minst skal opplegget bidra til utviklingen av elevenes narrative kompetanse og innsikt i hvordan historien blir til gjennom tolkning av kilder. Metodene er basert på et konstruktivistisk lærings- og kunnskapssyn, hvor elevene selv er aktivt deltagende i konstruksjonen av historien; det vil si en demokratisk tilnærming til kunnskapsproduksjonen som tar sikte på å utvikle elevenes orienteringskompetanse.

Undervisningsopplegget er utviklet med tanke på å tilfredsstille og fremme ulike kompetansemål innenfor rammene av læreplanene både i historiefaget og samfunnsfagene i ungdomsskole og videregående skole. Les mer om aktuelle kompetansemål her.

 

Forarbeid

Forarbeidet er viktig for at elevene skal kunne danne seg et bilde av tema, målsetting og de oppgaver som er i vente. Lærerens sentrale oppgave i denne fasen er å motivere elevene for det videre arbeidet, samt å gi dem et kunnskapsgrunnlag ved å sette dem inn i den historiske konteksten. En introduksjon til temaet innebærer å gi en historisk oversikt over sentrale begivenheter og begreper knyttet til utviklingen i 30- og 40-tallets Tyskland og Norge. Dette kan inngå i elevenes arbeid med 2. verdenskrig generelt, med et spesielt fokus på bølgene av jødeforfølgelser. For læreren er det dessuten viktig å sette seg inn i nettressursen på forhånd, for å kjenne til både innholdet, hvordan ressursen fungerer rent praktisk, og for å sikre at det er samsvar mellom målsetting og vilkår for læringseffekt. Det forutsettes at elevene har kunnskap om tolkning av kilder og kildekritikk.

Praktiske forberedelser:

 1. Introdusere nettressurs og blogg, og presentere oppgavene.
 2. Dele opp elevene i grupper på 3-5 pr. gruppe. Hver gruppe velger hvordan de vil presentere sitt sluttprodukt: som powerpoint-presentasjon, som digital fortelling, eller som avisreportasje.
 3. Ha datamaskiner tilgjengelige.
 4. Definer på forhånd hvor lang tid elevene har på å gjennomføre arbeidet.

Forslag til tema for introduksjon:

 1. Nazistenes vei til makten i Tyskland
 2. Innføringen av det totalitære regimet og konsekvenser av dette
 3. Lovgiving og forordninger som ekskluderte jøder fra det tyske samfunnet og gjorde dem til annenrangs borgere (eks Nürnberglovene)
 4. Eksempler på jødeforfølgelser: Krystallnatten med påfølgende flyktningestrømmer ut av Tyskland
 5. Sentrale begivenheter knyttet til starten på 2. verdenskrig
 6. Okkupasjonen av Norge
 7. Falstad fangeleirs historie, opprettelse, funksjon, fangekategorier og fangebehandling. Mer om dette finnes bl.a. på www.falstadsenteret.no.

Gjennomføring av arbeidsoppgaver

Forslag til hvordan elevene kan arbeide med utforskning og tolkning av kildene i nettressursen, finnes under ”Oppgaver”. Lærerens rolle under gjennomføringen av arbeidsoppgavene er først og fremst å motivere og veilede elevgruppene til å komme i gang med og gjennomføre oppgavene i fellesskap.

Forslag til tema for veiledning:

 1. Hvordan tolker elevene oppgavene?
 2. Hvordan forholder de seg til kildene?
 3. Er det noen praktiske problemer knyttet til arbeidet?
 4. Lykkes de i å ta i bruk både kilder og litteratur?
 5. Forholdet mellom målsetting, forståelse og gjennomføring: Hva er viktig/mindre viktig for elevene å presentere i sluttproduktet?

Etterarbeid og refleksjon 

Etterarbeid er en nødvendig betingelse for å oppnå ønsket læringseffekt, både gjennom å sette arbeidet i en sammenheng, evaluere prosessen og åpne opp for refleksjon og diskusjon rundt temaene som historien berører. Forslag til refleksjonsoppgaver finnes under ”Oppgaver” [lenke]. Også her er elevdeltakelsen kjernen i prosessen, med oppfølging og veiledning fra læreren.

Nyttige spørsmål til etterarbeidet:

 1. Hvordan kom elevene fram til sin tolkning av historien?
 2. Hvilke problemer støtte de på?
 3. Hva kunne de lese ut av kildene- og hvordan så de dette i sammenheng med begivenheter på nasjonalt og internasjonalt nivå?
 4. Hvordan knytter elevene Grabowskis historie til sin egen tid?
 5. Hvilke temaer fra historien trekker elevene fram som aktuelle for vårt samfunn?
 6. I hvilken grad føles historien viktig for elevene, og hvordan argumenterer de for det?
 7. Hvordan kan læreren gjøre elevene bevisste på at ikke alle sammenligninger har lik gyldighet i vår egen tid?

Delta på blogg

Ved siden av nettressursen har Falstadsenteret opprettet en egen blogg for prosjektet om Josef Grabowski: www.josefgrabowski.blogspot.com. Denne bloggen følger undervisningsopplegget som gjennomføres på senteret fra våren 2010, og vil etter hvert fylles med elevarbeider og innlegg av pedagogene. Her finnes også tips til relevante bøker og andre nyttige lenker.

Lærere og elever som tar i bruk nettressursen i skolesammenheng er også velkomne til å poste sine kommentarer og spørsmål på denne bloggen. Slik kan bloggen tas i bruk i forbindelse med etterarbeid og evaluering. Elevarbeider som blir produsert på skolene kan også sendes til Falstadsenteret for å offentliggjøres på bloggen.

Last ned veiledningen som pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeidsoppgaver

 

Bygg opp historien om Josef Grabowski ved hjelp av kildene du finner på
www.grabowski.no.  Presenter historien i enten en powerpoint, en digital fortelling eller en avisreportasje. Bruk de nedlastbare kildene i presentasjonen din.

Følgende bør inngå i presentasjonen:

 • Hvem var Josef Grabowski? Finn ut hvor han kom fra, hvilket yrke han hadde, familieforhold og annet som kan fortelle om hans liv.
 • Under hvilke forhold levde Grabowski og andre jøder etter nazistenes maktovertagelse i Tyskland?
 • På hvilke steder befant Josef Grabowski seg i årene 1938 – 1943? Finn årsaker til hva som drev ham fra sted til sted.

 

Refleksjonsoppgaver

Forslag til oppgaver for gruppe- eller plenumsdiskusjoner:

 1. Hvordan kom dere fram til deres historie? Hvilke kilder valgte dere å bruke og hvorfor?
 1. Diskuter problemer og utfordringer knyttet til hvordan historie blir til, i lys av måten dere har jobbet med og presentert historien om Josef Grabowski. 
 1. Diskuter påstanden: ”Grabowskis historie representerer holocausts ulike faser i Europa og Norge”
 1. ”Grabowski ble et offer for holocaust, men var også et handlende menneske”. Diskuter hva som ligger i dette utsagnet.
 1. Hva forteller kildene om norske myndigheters rolle og holdninger til jødene før og under 2. verdenskrig? Hvorfor tror dere denne delen av historien om 2. verdenskrig har fått mindre oppmerksomhet i skole og media enn mange andre deler?
 1. Hvilke dagsaktuelle temaer synes dere er relevante å diskutere i lys av Grabowskis historie? Diskuter og begrunn.
 1. Holocaust, folkemordet på rundt seks millioner jøder, kan ikke sammenlignes med folkemord som har skjedd verken før eller senere”. Drøft påstanden.
 1. Menneskerettighetserklæringen kom som en konsekvens av de lidelser sivilbefolkningen ble påført under 2. verdenskrig. Diskuter og begrunn hvordan Grabowskis historie tematiserer våre grunnleggende rettigheter.
 1. Nazismens ideologiske grunnlag og styresett står i sterk kontrast til hva et demokrati innebærer, noe Grabowski også fikk erfare. Diskuter hva disse forskjellene består i, og kom med eksempler fra Grabowskis liv.

Last ned veiledningen som pdf.